Palmpasen?


De zondag voor Pasen is het Palmpasen. Dan herinneren we ons de feestelijke binnenkomst van Jezus Christus in de oude stad Jeruzalem.

Het lijkt een feestelijke gebeurtenis als Jezus de stad binnen gaat in de week voor Pasen. Iedereen klapt en roept “hosanna!” – dat is een soort “hoera!” *
Maar de mensen die nu juichen zijn misschien wel dezelfde mensen die een kleine week later roepen dat Jezus dood moet.
Met Palmpasen begint de Stille Week (ook wel de Goede Week genoemd). In die week bereiden we ons voor op het belangrijkste feest in het jaar: Pasen.
We laten de Bijbel aan het woord over Palmpasen (Markus 11:1-11):

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel.

* Het woord 'hosanna' komt van de Hebreeuwse woorden 'hosha na'. De letterlijke betekenis is: help alstublieft! Het wordt gebruikt als gebed tijdens het Loofhuttenfeest.

Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuige deooggetuige@outlook.com of kijk op Twitter @deooggetuige.

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken