Posts

De Bijbel ontdekken

Afbeelding
Soms vragen mensen aan mij hoe ze de Bijbel het beste kunnen lezen. Helemaal geen rare vraag want de Bijbel is niet altijd een gemakkelijk boek. 
Allereerst is het belangrijk om te weten dat de Bijbel eigenlijk een bibliotheek is met 66 documenten!
Je zou heel goed kunnen beginnen met lezen van bijvoorbeeld Marcus, één van die 66 boeken. Hierin kan je veel over Jezus lezen, hij is de stichter van de christelijke kerk. Christenen geloven dat hij van God zelf komt om ons te redden van de zonde en de dood.
Als je eerst een bijbelse roman wil lezen dan kan je het kleine boekje Ruth kiezen. Hou je vooral van gedichten kies dan de Psalmen.

Je kan daarnaast ook kiezen om een regel per dag te gaan lezen. Je kan dan bijvoorbeeld elke dag per e-mail of app de tekst van die dag toegestuurd krijgen. Bijvoorbeeld via www.dagelijkswoord.nl.

In het Nederlands kan je verschillende soorten vertalingen vinden.  
Het Boek en De Bijbel in Gewone Taal zijn veel eenvoudiger dan 
de Nieuwe Bijbelvertaling, de Naa…

Pinksteren

Afbeelding
Wat is dat: Pinksteren?

Bij christenen is dit de dag dat we vieren dat God de Heilige Geest geeft. Zo is God zelf heel dicht bij de mensen.
Tegelijk is het feest de verjaardag van de Gemeente. Zo rond het jaar 2030 vieren we de 2000-ste verjaardag van de christelijke gemeenschap.
"Pinksteren" is een woord dat oorspronkelijk uit het Grieks komt en "vijftigste dag" betekend. Dit omdat het feest zeven weken na Pasen wordt gevierd.


Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuigedeooggetuige@outlook.comof kijk op Twitter@deooggetuige

Dopen? Wat is dat?

Afbeelding
De doop is het moment dat een mens christen wordt. Niemand wordt als christen geboren. Iedereen kan christen worden. 

Dopen kan bijvoorbeeld door onderdompeling in water of door het overgieten met water.
Als we het over dopen hebben dan zien we ook de verschillen tussen de kerken. Meestal zal men bij de doop niet alleen christen worden maar ook meteen lid worden van een plaatselijke kerk of gemeente.

Sommige kerken dopen in veel water door de nieuwe leden helemaal onder water te laten gaan. Dit zit vast aan het moment dat mensen een persoonlijke keuze hebben gemaakt om christen te worden. Daarom geven de dopelingen een getuigenis over hun geloof. Omdat een persoonlijke keuze bij een bepaalde leeftijd hoort noemen veel mensen dit (ten onrechte) "volwassendoop".
Met de doop begraaft men het oude leven en staat men op in een nieuw leven.

Bij andere kerken doopt men met veel minder water. Ouders laten hun kinderen dopen. Daarmee zeggen ze dat hun kind bij God hoort en in het geloo…

Mag je grapjes maken over je geloof?

Afbeelding
Ja, natuurlijk. Niet alleen omdat het grappig is maar ook omdat humor over het geloof ons ook een spiegel voorhoudt. We kunnen er van leren! 

Veel sprekers maken een grapje tijdens de dienst om iedereen ontspannen naar de boodschap te laten luisteren.
Maar niet alle grapjes zijn leuk of passend. Respect moet altijd voorop staan vooral bij heilige zaken en tijdens heilige momenten.


Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht,
een verdrietig hart pijnigt de geest.
Spreuken 15:13

Wie bij U hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van U hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
‘God is groot!’
Psalm 70:5


Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuigedeooggetuige@outlook.comof kijk op Twitter@deooggetuige.

Palmpasen?

Afbeelding
De zondag voor Pasen is het Palmpasen. Dan herinneren we ons de feestelijke binnenkomst van Jezus Christus in de oude stad Jeruzalem.
Het lijkt een feestelijke gebeurtenis als Jezus de stad binnen gaat in de week voor Pasen. Iedereen klapt en roept “hosanna!” – dat is een soort “hoera!” * Maar de mensen die nu juichen zijn misschien wel dezelfde mensen die een kleine week later roepen dat Jezus dood moet. Met Palmpasen begint de Stille Week (ook wel de Goede Week genoemd). In die week bereiden we ons voor op het belangrijkste feest in het jaar: Pasen. We laten de Bijbel aan het woord over Palmpasen (Markus 11:1-11):
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom ju…

Vasten - moeten christenen dat ook doen?

Afbeelding
Vasten is niet verplicht voor christenen. Toch vieren veel christenen soms een tijd van vasten.
46 dagen vóór Pasen, dat is de woensdag na carnaval, is het Aswoensdag. 
In sommige kerken begint dan de vastentijd of veertigdagentijd (de zondagen tellen ze niet mee).
Deze vastentijd is niet vergelijkbaar met de Ramadan want er zijn geen vaste regels over het vasten. Christenen hebben geen voedselvoorschriften
Sommige christenen laten bij het vasten bijvoorbeeld alcoholhoudende dranken staan. Anderen eten geen vlees, roken niet of snoepen niet. Als je besluit om een tijd geen televisie te kijken en niet te gaan internetten kan dat ook vasten zijn.
Soms beperken christenen dit vasten tot Aswoensdag en Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen).

Waarom vasten?
Er kunnen heel veel verschillende redenen zijn om te vasten. 
Het kan een moment zijn om je te bezinnen, over je leven en over je geloof. Vasten gaat vaak samen met Bijbelstudie en bidden (dat is spreken met God).

Door te vasten realiseer je je …

De Liefde

14 februari is de dag van de liefde! In de boodschap van de Bijbel staat de liefde centraal. Geen 'gewone' liefde maar Liefde die je alleen van God kan krijgen.

Paulus heeft daarover geschreven:

Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, 
klink ik als een dreunende gong of een schetterende cimbaal. 
Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. 
Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. 
De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. 
Zij doet niet gewichtig en is niet trots; 
zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; 
zij neemt niemand iets kwalijk; 
zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. 
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, 
verwacht het altijd van God en hou…