Wat is een dienst?


De meeste christenen vinden het belangrijk om elkaar geregeld te ontmoeten. Ze doen dat onder anderen in een dienst, dat is een bijeenkomst waarbij iedereen welkom is. Ze willen hun geloof samen beleven. Christenen gaan dan lezen uit de bijbel. Ze bidden tot God en danken Hem, luisteren naar muziek en gezang of zingen zelf mee. Ook is er meestal een toespraak (preek) waarin iets over het geloof verteld wordt.
Het karakter van zo'n bijeenkomst kan sterk verschillen per soort kerk. Soms gaat alles heel rustig en traditioneel - soms is het een luidruchtig feest. Of iets daartussenin.
Een kerkdienst in de Rooms Katholieke kerk noemen we een mis. Kerstmis was oorspronkelijk de dienst tijdens het Kerstfeest.

Op elke dag kunnen christenen elkaar opzoeken. Op werkdagen zijn er soms huisbijeenkomsten of kringen waarin men samen bidt en de bijbel leest. De grotere diensten zijn meestal op zondag.

Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuige deooggetuige@outlook.com of kijk op Twitter @deooggetuige.

Achtergrondinformatie:
Als ik dit schrijf is het zondag. Bij de meeste christenen is dat de dag dat ze naar de kerk toe kunnen gaan. Voor een deel van de christenen is dat ook een dag dat ze geen werk mogen verrichten. Zij gebruiken die dag om tot rust te komen en om zich bezig te houden met het geloof.
Een minderheid van de christenen viert die rustdag op de sabbat. De sabbat start bij zonsondergang vrijdagavond en loopt tot zonsondergang zaterdagavond. Zij volgen hierbij de Joden die dezelfde regel gebruiken. De sabbat is voorgeschreven in de eerste boeken van de Bijbel. Daarin staat de wet die God aan de joden heeft gegeven.

De zondag als rustdag is een veel latere instelling en wordt in de Bijbel geen rustdag genoemd. Het is wel de dag dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen (dat vieren we met het Paasfeest).
Overigens staat al in de Bijbel dat we vrij zijn:
Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. (Kolossenzen 2:16)
Bekend is dat al in de tweede eeuw christenen heel vroeg op zondagmorgen bij elkaar kwamen om samen te eten. Zij hielden dan een dankmaaltijd waarvan de herdenking van het sterven en lijden van Jezus een onderdeel was. Die herdenking is voorgeschreven in de Bijbel en heet Eucharistie of Heilig Avondmaal.

De Romeinse keizer Constantijn maakte van de zondag een aanbevolen feestdag in het jaar 321. Niet alleen voor de christenen maar ook voor niet-christenen. De keizer wilde zo de eenheid in het Romeinse Rijk organiseren. Voor veel niet-christenen was dat namelijk de dag dat de zon werd aanbeden (vandaar de naam zondag).

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken