Waarom een kruis?

Als iemand rond zou lopen met een zilveren miniatuur-galg aan een halsketting dan zou dat raar zijn. Toch lijkt het dragen van een kruisje daar wel op. Kruisigen is tot in de derde eeuw een normale doodstraf voor inwoners van het Romeinse Rijk die geen Romeins burger zijn, bijvoorbeeld slaven.

Het kruis is een christelijk symbool geworden omdat Jezus Christus is vermoord aan een houten kruis. Die dood is dé centrale gebeurtenis in het christelijke geloof. Het is een offer dat het voor ons mogelijk maakt om met een schone lei te beginnen en God te ontmoeten.
Het kruis is daardoor niet alleen een symbool van het geloof maar ook een liefdesverklaring van God voor ons. Het geeft weer hoop voor de toekomst! Geloof, hoop en liefde.
Kruisiging, geschilderd door Diego Velázquez (1599-1660).


"Alexamenos aanbidt zijn god" heeft iemand bij deze spotprent uit de tweede eeuw gekrast.


Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuige deooggetuige@outlook.com of kijk op Twitter @deooggetuige of Facebook www.facebook.com/ben.deooggetuige

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken