Waarom die vis?

Je ziet ze soms achterop een auto geplakt. Ook op sommige sites, op scholen, op kerken en als speldje op een colbertje: een vis!

Net als het kruis is ook de vis een christelijk symbool.
Onder de eerste leerlingen van Jezus waren opvallend veel vissers maar dat is niet de echte reden. 

In de eerste eeuwen kenden christenen geen vrijheid van godsdienst. Onder sommige keizers werden ze zelfs vervolgd omdat ze weigerden de keizer te aanbidden als een god. Met symbolen als de vis kon men met elkaar communiceren zonder dat anderen het doorhadden.

De eerste christenen spraken onder elkaar vooral Grieks. Het Nieuwe Testament (het laatste deel van de bijbel) is oorspronkelijk zelfs geschreven in het Grieks.
Een heel oude geloofsbelijdenis van de christenen is  Jezus Christus, Zoon van God, Redder
In het Grieks ziet dat er zo uit "Ίησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ", (Iēsous Christos,Theou Yios, Sōtēr),  Als je de eerste letters van die Griekse woorden neemt krijg je ICHTHYS, en dat is het Griekse woord voor vis.

Als een christen een visje laat zien laat hij dus eigenlijk zijn geloofsbelijdenis zien.

Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuige deooggetuige@outlook.com of kijk op Twitter @deooggetuige of Facebook www.facebook.com/ben.deooggetuige

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken