Sint Maarten, dat klinkt christelijk...

Elf november is het weer Sint Maarten. Een dag dat in grote delen van Nederland kinderen met lampions langs de deuren gaan om te zingen voor snoep. Is dat een christelijk feest?
Nu niet meer - maar het heeft wel duidelijke christelijke roots. 

Sint Maarten (of Martinus van Tours) was een Romein geboren rond het jaar 316 in Savaria (ligt nu in Hongarije). Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Frankrijk (heette toen Gallië). Bij een stadspoort ontmoette hij een kleumende bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij alleen zijn eigen helft weggeven.
Volgens een legende zag Maarten in een droom daarna Jezus met zijn halve mantel om. Net zoals het in de Bijbel staat:
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
”Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
Gevelsteen in Trier
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 
Oorspronkelijk liepen alleen armen langs de deuren met Sint Maarten. Als je een hongerige eten geeft doe je de wil van God.
Maarten is later een belangrijke man geworden bij de verspreiding van het christendom in Europa.

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken