Hoe staan christenen tegenover de overheid?

Er zijn kerken die geloven in een christelijke overheid, anderen vinden het voldoende als de overheid rekening houdt met de christelijke leefregels. 
Het ligt er ook aan in welk land je woont. Het is niet altijd gemakkelijk om christen te zijn, vooral in landen waar het gevaarlijk is om te geloven. Kijk maar eens op de site van Open Doors.

Belangrijk is om te weten dat het christendom de eerste drie eeuwen van zijn bestaan geen rol speelt in de overheid. Christenen horen meestal bij de onderlaag van de Romeinse maatschappij en worden zelfs geregeld vervolgd. Toch zegt hun geloof dat ze die overheid moeten gehoorzamen. Paulus schrijft in de eerste eeuw:
    "Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 

U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt." 
(Romeinen 13:1-7)
    Maar daarmee is niet alles gezegd want christenen moeten ook strijden tegen onrecht. Ook moeten ze zich realiseren dat ze wel in deze wereld wonen maar tegelijk burgers zijn van Gods rijk. 


Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuige deooggetuige@outlook.com of kijk op Twitter @deooggetuige of Facebook www.facebook.com/ben.deooggetuige

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken