De Kerstman is vast een christen, toch?

De Kerstman is eigenlijk onze eigen Sinterklaas. In Amerika heeft hij een gedaanteverwisseling ondergaan naar een wat dikkige man met een rode slaapmuts op. 
Sinterklaas (Sint Nicolaas) heeft een kruis op zijn muts en de Kerstman is verbonden met het grootste christelijke feest: Kerst. De Kerstman moet dus wel een christen zijn, toch?

Er zit niet veel christelijks meer aan de huidige Kerstman. Hij is vooral een commerciële man geworden die de verkoop van cadeautjes wil opvoeren. Veel onchristelijke fantasieën zijn om hem heen gezet.

Maar er zit een oude oorsprong in de Kerstman.
Nicolaas van Myra was een christen die leefde in Klein-Azië (tegenwoordig in Turkije) in de Romeinse tijd. Er zijn veel verhalen en legenden over hem bekend waarvan we niet altijd weten of ze waar zijn.
Een belangrijk onderdeel van die verhalen vormt de bescherming van de zwakkeren en de kinderen.

En die bescherming is een belangrijk onderwerp in de Bijbel:

Zwakken en armen zuchten onder het geweld – ‘Om hen sta ik op,’ zegt de HEER, ‘ik breng de redding die zij verlangen.’ (uit Psalm 12)

Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: ‘HEER, wie is aan u gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters.’ (uit Psalm 35)

Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder." (uit Matteüs 19)

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; (uit 1 Korintiërs 1)

Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuige deooggetuige@outlook.com of kijk op Twitter @deooggetuige.

Populaire posts van deze blog

Advent

Hebben christenen voedselvoorschriften?

De Bijbel ontdekken