Posts

Posts uit februari 13, 2013 weergeven

Vasten - moeten christenen dat ook doen?

Afbeelding
Vasten is niet verplicht voor christenen. Toch vieren veel christenen soms een tijd van vasten.
46 dagen vóór Pasen, dat is de woensdag na carnaval, is het Aswoensdag. 
In sommige kerken begint dan de vastentijd of veertigdagentijd (de zondagen tellen ze niet mee).
Deze vastentijd is niet vergelijkbaar met de Ramadan want er zijn geen vaste regels over het vasten. Christenen hebben geen voedselvoorschriften
Sommige christenen laten bij het vasten bijvoorbeeld alcoholhoudende dranken staan. Anderen eten geen vlees, roken niet of snoepen niet. Als je besluit om een tijd geen televisie te kijken en niet te gaan internetten kan dat ook vasten zijn.
Soms beperken christenen dit vasten tot Aswoensdag en Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen).

Waarom vasten?
Er kunnen heel veel verschillende redenen zijn om te vasten. 
Het kan een moment zijn om je te bezinnen, over je leven en over je geloof. Vasten gaat vaak samen met Bijbelstudie en bidden (dat is spreken met God).

Door te vasten realiseer je je …