Posts

Posts uit november 1, 2012 weergeven

Staan er ook gedichten in de bijbel?

Ja!
Bijvoorbeeld: Psalm 121 (met onderaan een gezongen versie)

Wat moeten christenen doen voor hun geloof?

Goede daden doen, want een geloof zonder goede daden is nutteloos. De bijbel zegt (Jakobus 2:22): “U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden.”Die daden zijn dus heel belangrijk, maar ze zijn niet de basis. Christenen worden niet gerechtvaardigd door hun goede werken. 

Christenen ‘moeten’ volgens de bijbel in principe niets.Dat lijkt vreemd, maar is te begrijpen als je weet welke plaats Jezus Christus in hun leven heeft. Jezus heeft alles voor hen gedaan. Zijn naam betekent ‘God redt’.
Zijn redding leidt als het goed is niet tot luiheid, maar tot dankbaarheid. En vanuit die dankbaarheid zullen christenen proberen Jezus te volgen en het goede te doen zoals Hij deed. Jezus vatte dat samen met de woorden: Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf (Matteüs 22:38-39). Ook zei Hij: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen (Matteüs 7:12).
Christenen zijn actief met hun geloof bezig en hebben het v…