Posts

Posts uit mei 20, 2013 weergeven

Dopen? Wat is dat?

Afbeelding
De doop is het moment dat een mens christen wordt. Niemand wordt als christen geboren. Iedereen kan christen worden. 

Dopen kan bijvoorbeeld door onderdompeling in water of door het overgieten met water.
Als we het over dopen hebben dan zien we ook de verschillen tussen de kerken. Meestal zal men bij de doop niet alleen christen worden maar ook meteen lid worden van een plaatselijke kerk of gemeente.

Sommige kerken dopen in veel water door de nieuwe leden helemaal onder water te laten gaan. Dit zit vast aan het moment dat mensen een persoonlijke keuze hebben gemaakt om christen te worden. Daarom geven de dopelingen een getuigenis over hun geloof. Omdat een persoonlijke keuze bij een bepaalde leeftijd hoort noemen veel mensen dit (ten onrechte) "volwassendoop".
Met de doop begraaft men het oude leven en staat men op in een nieuw leven.

Bij andere kerken doopt men met veel minder water. Ouders laten hun kinderen dopen. Daarmee zeggen ze dat hun kind bij God hoort en in het geloo…