Posts

Posts uit oktober 27, 2012 weergeven

Ibrahim - Abraham

Moslims vieren op dit moment het Offerfeest. Daarbij herdenken ze dat Ibrahim zelfs zijn zoon wilde offeren voor God
In de Bijbel (in het boek Genesis) staat deze geschiedenis ook beschreven. Hier heet Ibrahim Abraham. Hij is de stamvader van o.a. de Joden en de Arabieren. De tekst:

Enige tijd later stelde God Abrahams geloof en gehoorzaamheid op de proef. "Abraham!" riep God. "Ja HERE, hier ben ik", antwoordde Abraham.
"Neem uw enige zoon, Isaäk, van wie u zoveel houdt. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan Mij. De plaats waar u dat moet doen, zal Ik u wel wijzen."
De volgende morgen hakte Abraham hout voor onder het brandoffer en zadelde zijn ezel. Samen met Isaäk en twee jonge dienaren ging hij op weg naar de plaats, die God had genoemd.
Na drie dagen reizen zag Abraham in de verte de plaats, die God hem had gezegd.
"Jullie blijven hier bij de ezel", beval hij de twee dienaren, "ik en de jongen gaan daarheen om te aa…

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is een boek maar tegelijk ook een bibliotheek want de Bijbel bestaat uit meerdere kleinere boeken. Christenen geloven dat de schrijvers van de Bijbel door God zijn geleid bij het schrijven.
De Bijbel staat vol met de geschiedenis van mensen met God en laat zien dat God een plan heeft met iedereen. De boeken in de Bijbel zijn in een periode van ruim duizend jaar geschreven door tientallen schrijvers. 
Het eerste deel van deze bibliotheek noemen we het Oude Testament. Dat gedeelte is in de eerste plaats geschreven voor het Joodse volk (zij noemen het de Tenach). 
Het laatste deel van de bibliotheek is het Nieuwe Testament. Dat is geschreven in de eerste eeuw door de eerste christenen. In het Nieuwe Testament zien we het optreden van Jezus en welke gevolgen dat heeft.

Veel gelovigen lezen bijna elke dag een stukje in de Bijbel.


Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuigedeooggetuige@outlook.comof kijk op Twitter@deooggetuige

Is Nederland een christelijk land?

Nee, ons land is geen christelijk land. Er zijn wel tijden geweest dat de meeste mensen in Nederland christen waren maar op dit moment zijn ongeveer zeven miljoen mensen lid van een kerk. Dat is minder dan de helft.
Hoe dat kan? - Als je geboren wordt in een christelijk gezin ben je niet vanzelf ook christen. Niemand kan geboren worden als lid van een christelijke kerk. Meestal is de doop het moment dat men lid wordt van de kerk.
In sommige kerken worden mensen als kind gedoopt als de ouders daar voor kiezen. In andere kerken na een persoonlijke keus op latere leeftijd.

Wil je iets toevoegen of ben je het niet eens met deze uitleg? Mail dan naar Ben de Ooggetuigedeooggetuige@outlook.comof kijk op Twitter@deooggetuige